HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely

Bemutatkozás

Foglalkozunk a hivatásos és nem hivatásszerűen beszélők egyéni beszédtechnikai, retorikai felkészítésével, hirdetünk négy hetes ill. intenzív speciális minicsoportos (5-6 fős) beszédtréninget, Részletes képzési ajánlat http://retorika.hu/beszedtechnika_oktatas-kepzes-verbalis-kommunikacio
Képzéseink célja A BESZÉD, MINT MUNKAESZKÖZ © , a beszélés, mint eszközhasználat optimalizálása, a megszólalás hatékonyságának javítása; a hangban rejlő kifejezőerő feltárása,
a szavak teremtő erejének tudatosítása, a beszédhibáktól mentes, árnyalt, tiszta és színes beszéd kimunkálása, a beszéd tudatos és célszerű használata, a hatásos és hatékony megszólalás.
Képzéseink középpontjában az Ön beszédteljesítményének az optimalizálása áll, a vélt és valós kommunikációs minták-motívumok és azok partnerre gyakorolt hatásmechanizmusainak megfigyelése, a beszédmagatartás előnyös és a fejlesztendő tényezői, a beszéden keresztül megjelenő személyiségjegyek feltárása (videós-visszacsatolás), amit tovább árnyal az ÖN kommunikációs stílusa kapcsán leginkább ill. a legkevésbé sem jellemző stílusjegyek behatárolására.

Célunk kettős: egyrészt lehetőséget biztosítani a beszédtechnikai - retorikai elemek kipróbálására védett beszédkörnyezetben, folyamatos visszacsatolás mellett, másrészt szemléleti alapozással képessé tenni a résztvevőket az önálló gyakorlásra, az aktuális beszédhelyzetekre való felkészülésre.

Nagy hangsúlyt fektetünk képzéseink előkészítésére, hogy a résztvevők a legtöbb időt tudják gyakorlással tölteni! Csoportos képzéseink esetében ezért korlátoztuk a létszámot (5-6 fő), ill. ezért aktualizáljuk csoportonként a tematikát (kérdőíves állapot- és igényfelmérés, hogy csakis a csoport tagjait érintő témák/gyakorlatok kerüljenek az elvégzendő feladatok közé). Így lesz MINDEN KÉPZÉSÜNK EGYEDI. Továbbá, már a tréning megkezdése előtt hozzáférhetővé tesszük az elméleti alapokat tartalmazó jegyzetünket.
Hogy a képzés a mindennapi munka során, a napi kommunikációs helyzetekre való felkészülésnél is hasznos forrásanyagként szolgálhasson, az elméleti alapvetésen túl, az elvégzett gyakorlatokat egy gyakorlattár rögzíti, ill. hozzáférést biztosítunk a tréningen készült videó-dokumentáció anyagának letöltéséhez is.

Székhely:
1016 Budapest, Tündérlaki mélyút 2.
Kapcsolattartó:
Lantos Ersébet műhelyvezető beszédtanár
Telefonszám:
+36-20/3362980
Webcím:
http://www.retorika.hu
e-mail címe:
info@retorika.hu

Szolgáltatási területek